Bok sjangerpedagogikkSjangerpedagogikk har spredd seg over hele verden, også til Norge, men det har ikke fantes noen norsk bok om denne metoden før nå. Dette er den første norske boka som eksplisitt omhandler sjangerpedagogikk, inspirert fra den australske tradisjonen. Generelt er det en del motstand mot å bruke sjanger-kategorier i Norge, og sjangre har blitt erstattet med «skrivehandlinger». I denne boka, så prøver vi å bygge en bro mellom de to tradisjonene «sjangre» og «skrivehandlinger», og integrere dem. Boka har blitt til gjennom et samarbeid, og er basert på mitt doktorgradsarbeid om sjangerpedagogikk fra UiA, og implementeringen av sjangerpedagogikk i noen skoler i Trondheim gjennom et prosjekt drevet av NTNU.