Stikkord

DSC_0107I denne studien, undersøker vi ulike kontekster for engelsk-undervisning, og hvordan disse er forskjellige til tross for et felles mål: å lære å kommunisere bra på engelsk. Vi sammenligner en norsk og en polsk kontekst, og undersøker hvordan læreplaner, tekstbøker, eksamener og vurderinger skiller seg fra hverandre. Funnene våre viser at der er en forskjell mellom disse to kontekstene, selv om begge fokuserer på å utvikle kommunikativ kompetanse i engelsk.

For å finne hele artikkelen, sjekk her.

Ref.

Scheffler, P., Horverak, M.O. & Dominska, A. (2018). English Instruction in Polish and Norwegian Secondary Schools: Convergent Goals, Divergent Means. In M. Pawlak, and A. Mystkowska-Wiertelak (Eds.), Challenges of Second and Foreign Language Education in a Globalised World: Studies in Honor of Krystyna Droździał-Szelest (pp. 131-149). Palgrave Macmillan.