Stikkord

, , , , ,

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI løpet av min tid som forsker og lærer, har jeg utviklet diverse undervisningsmateriale både i Engelsk og norsk i forhold til å undervise argumenterende skriving og tilpasse språk og struktur til en formell kontekst. Under finner dere undervisningsmaterialet som ble brukt i engelsk i forskningen min i videregående skole, samt noe ekstra material utviklet i andre kontekster. Det ekstra materialet i både engelsk og norsk har også blitt brukt i ungdomsskolen. Videre følger en anbefaling av diverse litteratur relatert til skriveundervisning, som er i tråd med den støttende skriveundervisnings-tilnærmingen jeg anvender i mitt arbeid.

Undervisningsmateriale brukt i mitt undervisningseksperiment:Essay-vidoe

1-essay-writing-purpose-and-context

2-essay-example-modelling

  Link til video som presenterer denne powerpointen

2-essay-exercise-english-as-a-world-language

2-essay-example-english-as-a-world-language

2-essay-example-colour-coded-version

3-writing-practice

4-thesis-statements-and-using-sources

5-writing-practice-and-using-sources

  5-essay-template-empty

  5-essay-template-with-supporting-details

6-cohesive-links-conjunctions

7-cohesive-links-conjuncts

8-cohesive-links-pronouns

9-modality

10-formality-level-of-language

11-vocabulary-work

12-13-self-and-peer-assessment-and-revision

14-comparing-genres

15-summing-up

Tabeller: connectors-and-formality

Ekstra undervisningsmateriale, engelsk:

sentence-analysis-and-connectors, powerpoint

sentence-analysis-and-connectors, dokument

essay-presentation-in-short

Ekstra undervisningsmateriale, norsk:

setningsanalyse-og-tekstsammenbindere, powerpoint

setningsanalyse-tekstsammenbinding-og-saktekst, dokument

I det norske materiale, er det inkludert en eksempeltekst på argumenterende skriving i dokumentet.

Lenke til læreboktekst om Australia med oppgaver basert på støttende skriveundervisning: Blog: My Journey to Australia

Litteraturanbefalinger:

For engelsklærere vil jeg anbefale:

picture-2-teaching-english-in-norwayExploring English av Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård (skrevet på norsk), samt Teaching English in Norway (skrevet på engelsk) av Rikke Pihlstrøm. I disse bøkene er det lignende materiale av det jeg har utviklet i engelsk. For å lese mer om sjanger-pedagogikk og undervisnings-lærings-syklusen materialet mitt er basert på, vil jeg anbefale Genre and second language writing av Ken Hyland, kapittel 5, og introduksjonen til The powers of literacy: A genre approach to teaching writing av Bill Cope og Mary Kalantzis. For å lære mer om Halliday’s systemisk funksjonelle lingvistikk, som sjanger-pedagogikk er basert på, vil jeg anbefale å lese Working with discourse: Meaning beyond the clause av James Martin and David Rose. I denne boken vil dere finne flere aspekter ved diskurs som kan inkluderes i skriveundervisning.

For norsklærere vil jeg anbefale:

picture-3-a-laere-a-skriveÅ lære å skrive: Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring av Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes. Denne boken bygger delvis på systemisk funksjonell lingvistikk med sin presentasjon om hvordan en kan skape sammenheng i tekst. Den inkluderer også en presentasjon av det norske skrivehjulet, som til en viss grad har erstattet det tidligere sjanger-systemet. Likevel, som denne boken gir uttrykk for, sjangrene er fortsatt der og relevante i forhold til skriveundervisnings. For en mer omfattende bokomtale, sjekk Horverak, «Sjangrene er ikke borte fra norskfaget» i Norsklæreren (3) 2016, side 88-89. For å lese mer om systemisk funksjonell lingvistikk på norsk, sjekk Språket som mening: Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere av Eva Maagerø.

picture-4-skrivedidaktikkEn bok jeg vil anbefale som er mer fokusert på skriveundervisningsmetodikk er Skrivedidaktikk av Anne Håland. Denne boka presenterer undervisnings-lærings-syklusen basert på det som er utviklet i sjangerpedagogikk-tradisjonen i Australia. Det er et fokus på å bruke støttende strategier slik som å dekonstruere modelltekster og bruke skriverammer.

Også Skrivesenteret i Trondheim har utgitt et ressurshefte om argumenterende skriving, som bygger på det samme rammeverket, se link her: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/ungdomstrinn_i_utvikling/Argumenterende_skriving_sendt_udir.pdf