Stikkord

, , , ,

053Etter tre år som phd. student, forsvarte jeg doktorgradsavhandlingen min denne høsten, først ved Universitetet i Agder i Kristiansand, og deretter ved Adam Mickiewicz Universitetet in Poznań, Polen. På bildet her står jeg med komiteen som godkjente avhandlingen min, fra venstre: Krystyna Droździał-Szelest,  Ingrid Kristine Hasund og Gustaf B. Skar. Tittelen på avhandlingen var: «English writing instruction in Norwegian upper secondary school – a linguistic and genre-pedagogical perspective»

Denne avhandlingen undersøker hvordan engelsk skriveundervisning blir gjennomført i norske videregående skoler, og tester om det å anvende lingvistisk teori gjennom en sjanger-pedagogisk tilnærming til skriveundervisning har en positiv effekt på elevers skrivekompetanse. Det er en artikkelbasert avhandling som inneholder fire artikler og en utvidet innledning, og det overordnede rammeverket er sjangerpedagogikk som utviklet i Australia og Hallidays systemisk-funksjonelle lingvistikk. Jeg konkluderer avhandlingen med å advokere behovet for å inkludere en mer helhetlig modell for skriveundervisning i programmer for engelsklærerutdanning og videreutdanning av engelsklærere, og jeg anbefaler å implementere en sjangerpedagogisk tilnærming som presentert i denne avhandlingen: Støttende Skriveundervisning.

Under, til venstre, forsvarer jeg forskningen min i Kristiansand i november, og til høyre, forsvarer jeg forskningen min i Poznan, en måned senere…enda mer gravid…

015

 

Dette er familie- støttelaget mitt, søstre, far, nieser og ektemann, som venter på den store begivenheten.

 

 

…og forsvaret gikk greit, og inkluderte mange interesante diskusjoner. Selvfølgelig, så satte jeg pris på at førsteopponent startet med å peke på hvorfor dette var en god avhandling:

033

Mer formell informasjon om disputaset finner dere her. For å vite mer om funnene, les også intervjuet her, skrevet av kommunikasjonsrådgiver ved UiA, Atle Christiansen, også publisert hos Forskning.no, her.

Publikasjonene som inngår i avhandlingen er følgende:

Horverak, M. O. (2015). English writing instruction in Norwegian upper secondary schools. Acta Didactica Norge, 9(1), Art. 11, 20 sider.

Horverak, M. O. (2015) Feedback practices in English in Norwegian upper secondary schools. Nordic Journal of Modern Language Methodology, 3(2), 74-91.

Horverak, M. O. (2016) A survey of students’ perceptions of how English writing instruction is carried out in Norwegian upper secondary schoolsJournal of second language teaching and research, 5(1), 120-144.

Horverak, M. O. (2016). An experimental study on the effect of systemic functional linguistics applied through a genre-pedagogy approach to teaching writing. I Yearbook of the Poznan Linguistic Meeting. (pp. 67-89). Berlin: De Gruyter.

Andre artikler relatert til avhandlingsarbeidet:

Horverak, M. O. (2016). Students’ and Teachers’ Perceptions on Writing Instruction Inspired by Genre-Pedagogy and Systemic Functional Linguistics. I L. Veselovská, J. K. Parrott & M. Janebová (Eds.), Proceedings of the 5th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students (s. 58-73). Olomouc: Palacký University. ISBN: 978-80-244-4904-3.

Horverak, M. O., & Haugen, T. (2016). English Writing Instruction Questionnaire: The development of a questionnaire concerning English writing instruction, writing skills and feedback practices. Nordic Journal of Modern Language Methodology, 4(1), 3-23.

Avhandlingen, med en omfattende innledning/kappe, er tilgjengelig ved Universitetet i Agder.