Essay-vidoeÅ lære å skrive godt strukturerte og sammenhengende tekster kan være en utfordring både i engelsk, som denne studien fokuserer på, og i andre fag. En spesielt krevende sjanger er argumenterende skriving, og denne studien viser hvordan en støttende skriveundervisning basert på australsk sjangerpedagogikk kan bidra til at elever behersker dette bedre.

Som del av studien ble fire engelsk-klasser fra videregående skole utsatt for en undervisningsintervensjon som var delvis inspirert av australsk sjangerpedagogikk og delvis av Halliday’s systemisk funksjonelle lingvistikk (SFL), en lingvistisk teori med fokus på språk i kontekst. Sjangerpedagogikken som er utviklet ved Sydney universitet er inspirert av SFL, og integrerer et fokus på språk i skriveundervisningen, slik som denne studien gjør.
Undervisningsintervensjonen i denne studien inkluderte følgende:

  1. Bilde, experimentSette kontekst: ulike sjangere og formål med skriving, med fokus på argumenterende skriving
  2. Modellering: Identifisere hovedtrekk ved argumenterende tekster
  3. Skriveforberedelse: Arbeid med tekster om aktuelt tema
  4. Grammatikkundervisning: Sammenbindingselementer, modalitet, formalitet, synonymer/antonymer
  5. Individuell skriving: revidering av tidligere tekst med tilbakemelding fra lærer og medelever
  6. Sammenligning med andre sjangre: Eksempler på formelle og uformelle tekster

Her er en lenke til en video med presentasjon av en av powerpointene som var inkludert i undervisningsintervensjonen, som omhandler hvordan skrive en fem-avsnitts-tekst, eller et “five-paragraph essay”.

Resultatene fra eksperimentet  er publisert i Yearbook of the Poznan Linguistic Meeting, publisert 2016, tilgjengelig her.

DSC_0086Noen av eleven som deltok i studien, og alle lærerne som deltok, ble også intervjuet om hvordan de opplevde undervisningsintervensjonen, og denne typen tilnærming til skriveundervisning. Resultatene fra denne studien finner du her, side 58-73, tittel: «Students’ and Teachers’ Perceptions on Writing Instruction Inspired by Genre-Pedagogy and Systemic Functional Linguistics».

Formidling av dette prosjektet er gjort på:

3rd Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference, 2016, tittel på presentasjon: «Challenges with argumentative writing in a second language.»

45th Poznan Linguistic Meeting, 2015, tittel på presentasjon: “Understanding the concept of ‘genre’ and its implications for ESL writing instruction. ”

5th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students, Olomouc, 2015, tittel på presentasjon: “A study on how students and teachers percieve writing instruction inspired by genre-pedagogy and systemic functional linguistics. ”

4th YLMP (Young Linguists’ Meeting in Poznań), 2014, tittel på presentsjon: “Systemic Functional Linguistics: Pragmatic structuralism that provides a useful framework for writing instruction.”