Stikkord

, ,

Bilde, masterstudieDe fleste lærere som har rettet norske eller engelske tekster vet at elever har en tendens til å ha et overbruk av enkle tekstsammenbindere som “og/and” og “men/but”. Denne studien ser på om grammatikk-undervisning fokusert på ulike måter å binde sammen setninger på kan bidra til at elevene brukere mer varierte tekstsammenbindere når de skriver tekster i fagene norsk og engelsk. 

Studien ble gjennomført på en videregående skole i fire førsteklasser, hvorav to var testgrupper og to kontrollgrupper. Testgruppene ble utsatt for en undervisnings-intervensjon fokusert på tekstsammenbinding, og alle gruppene gjennomførte en pre-test og en post-test hvor de skrev en sammenhengende tekst. Resultatene viser at elevene som ble utsatt for intervensjonen hadde en økt variasjon i forhold til bruk av sammenbindingselementer som uttrykker motsetning både på norsk og engelsk sammenlignet med kontroll-gruppene.

Prosjektet ble finansiert ved FoU-midler fra Lærerutdanningen ved UiA.

Resultater fra prosjektet er publisert i Nordic Journal of Modern Language Methodology, her, i FoU-rapport, her, samt i Norsklæraren, 2011 (3), s. 32-35, tittel: “Forbedring av skriveferdigheter og økt selvtillit gjennom grammatikkundervisning”

Prosjektet er en videreføring av mastergrads-prosjektet “Teaching syntax to improve writing skills in upper secondary school”, som også konkluderte med at elever brukte mer varierte sammenbindere som resultat av en undervisningsintervensjon. Dette prosjektet er publisert som bok, som du finner her.