Stikkord

, ,

DSC_0085Dette er en nasjonal studie som undersøker hva elever på studiespesialiserende retning ved videregående skoler i Norge tenker om hva de får av skriveundervisning i engelsk, hvilke vurderingspraksiser som finnes, og i hvilken grad de behersker å skrive tekster på engelsk. Studien er en oppfølging av en intervju-studie som undersøkte hva lærere tenker om deres egne skriveundervisningspraksiser, og spørreskjemaet som er brukt i undersøkelsen er utviklet på bakgrunn av funnene i denne intervju-studien.

Spørreskjemaet som ble utviklet for denne undersøkelsen er kalt “English Writing Instruction Questionnaire”, eller “EWI”, og det inneholder to deler: 1) “English Writing Instruction – Teaching”, og 2) “English Writing Instruction – Feedback”. For å lese en publikasjon som beskriver utviklingen av spørreskjemaet, se her.

Dette spørreskjemaet er distribuert til 15 tilfeldig utvalgte skoler, hvilket resulterte i 522 elev-respondenter. Funnene fra studien er fortsatt ikke publisert, men vil ble presentert på NAES i may 2016.