Stikkord

,

Bilde, Role of L1

I engelsklærerutdanning i Norge som i andre deler av Vest-Europa og USA, så har det vært fokus på at engelsk bør brukes mest mulig i klasserommet. En monolingvistisk tilnærming til språkundervisning blir ofte promotert basert på teorier om at en lærer best gjennom naturlig input av språket en skal lære. Selv om dette dominerer i litteratur om engelskundervisning, er det ikke nødvendigvis slik praksis er i virkeligheten, og det er ikke nødvendigvis en ren monolingvistisk tilnærming som er det beste for studentene.

Studier fra ulike land har vist at språklærere fortsatt bruker morsmål noe i undervisning i enkelte situasjoner, og at de ser dette som nyttig. Det er ikke nødvendigvis slik at alle elever i skolen heller opplever at de lærer best med en tilnærming hvor det kun brukes engelsk. Noen blir kanskje stresset om det er enkelte ord eller setninger de ikke forstår, og noen mener kanskje at de lærer bedre dersom de også kan bruke morsmålet sitt i enkelte situasjoner. Det er fokus for denne undersøkelsen, hvor forskere fra Norge og Polen ser på ulike elevers oppfatninger av bruk av morsmål i engelskundervisning.

Prosjektet gjennomføres av en forskergruppe som består av:

Prosjektleder: Paweł Scheffler (Adam Mickiewicz universitet, Polen)

May Olaug Horverak (Agder universitet, Adam Mickiewicz universitet)

Weronika Krzebietke (Adam Mickiewicz universitet)

Sigrunn Askland (Dahlske videregående skole)

 

Resultater finner dere her:

Scheffler, P., Horverak, M.O., Krzebietke, W. & Askland S. (2017). Language backgrounds and learners’ attitudes to own-language use. ELT Journal 71(2), 197-217.