Stikkord

,

Bilde, skriving BLUI høyere utdanning er det mange studier hvor kunnskap testes ved at elevene må levere skriftlige eksamener. Dette innebærer at de må beherske både faget sitt, og lykkes i å fremstille sentrale tema godt skriftlig. Dette kan være en utfordring for enkelte studenter, da ikke alle behersker det å skrive like godt. Denne studien undersøker hva et utvalg studenter som tar barnehagelærerutdanning tenker om egne skriveferdigheter i forhold til å skrive drøftende tekster i samfunnsfag, og hvilke utfordringer de har ved denne typen skriftlig fremstilling.

Studien inkluderer en spørreundersøkelse hvor studentene fra en barnehagelærerutdannings-klasse svarer på spørsmål vedrørende hva de har hatt av tidligere undervisning og hva de tenker om egne ferdigheter i forhold til å skrive argumenterende tekster og bruke kilder. I tillegg har studentene skrevet en argumenterende tekst hvor de drøfter barnehagens rolle i samfunnet. Funnene viser at studenter strever med å skrive gode problemstillinger, samt å inkludere kritiske aspekt i drøfting.

Forskningsprosjektet er gjennomført i samarbeid med Kari Mette Walmann Hidle, førsteamanuensis ved UiA.

Resultater finner du her:

Horverak, M.O. & Hidle, K. M. W. (Kommer 2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter – en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. Uniped 40(2), 155-169.